Tumblelog by Soup.io
 • postkartenblues
 • maja95
 • wishingfor
 • backe
 • ajlaj
 • grinq
 • Quarante-deux
 • teardrop
 • lejibet
 • Lizie
 • unitedsoupsfilm
 • czachadymi
 • honzoman
 • practicaljoke
 • kadrei
 • szaaatan
 • no-longer-kore
 • rokotoko
 • tove
 • MissDeWorde
 • ciciak
 • k0rb2
 • pidzyn
 • macoun
 • blue-berry
 • hadja
 • nachteule
 • makingmovies
 • MegWhite
 • nothingtown
 • coffeandunicorns
 • disturbia
 • selerowa
 • MBHollen
 • tha0wolfman
 • thispartyisover
 • geek4life
 • beware
 • repostedfrom
 • missimpossible
 • noszfuck
 • coffeeandunicorns
 • Kobjak
 • birthday-song
 • nuwanda
 • sweetloveforplanetearth
 • enna-music
 • guyver
 • QOH1984
 • kathastrofe
 • bng123
 • principessa
 • Dr4co
 • redhairwitch
 • scatty
 • lanabanana
 • halucine
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

6773 347c
Reposted fromkotagata kotagata viaasiekxp asiekxp

September 21 2017

Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatalula talula
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
9920 cfff
Reposted frombrumous brumous viainsatiability insatiability
7568 9e6d 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viaeternaljourney eternaljourney
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
2413 eb20 500
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz

Ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś.

— Paulo Coelho, Zahir
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...” ”
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul viaszydera szydera

September 20 2017

6084 f6e7
6086 5103

September 19 2017

0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamaryjanejanis maryjanejanis
6923 0a25
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
1223 5e7d
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialooque looque
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl