Tumblelog by Soup.io
 • postkartenblues
 • maja95
 • wishingfor
 • backe
 • ajlaj
 • grinq
 • Quarante-deux
 • teardrop
 • lejibet
 • Lizie
 • unitedsoupsfilm
 • czachadymi
 • honzoman
 • practicaljoke
 • kadrei
 • szaaatan
 • no-longer-kore
 • rokotoko
 • tove
 • MissDeWorde
 • ciciak
 • k0rb2
 • pidzyn
 • macoun
 • blue-berry
 • hadja
 • nachteule
 • makingmovies
 • MegWhite
 • nothingtown
 • coffeandunicorns
 • disturbia
 • selerowa
 • MBHollen
 • tha0wolfman
 • thispartyisover
 • geek4life
 • beware
 • repostedfrom
 • missimpossible
 • noszfuck
 • coffeeandunicorns
 • Kobjak
 • birthday-song
 • nuwanda
 • sweetloveforplanetearth
 • enna-music
 • guyver
 • QOH1984
 • kathastrofe
 • bng123
 • principessa
 • Dr4co
 • redhairwitch
 • scatty
 • lanabanana
 • halucine
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

7241 da2d

pacifistpadme:

04/08/17

Reposted fromcalapico calapico
9658 9f24 500

scoobandshagtalk:

Like…I’m f-freakin out man

Reposted fromequalistmako equalistmako
7207 687f

asking-the-death:

You need a private talk?
Just message me !:)

Reposted fromacongojado acongojado
9781 a4f9
Reposted fromclitoris clitoris
5671 1432
"Please Like Me"
Reposted fromvaka vaka
2619 07a9 500
relateable
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viazeberko zeberko

May 27 2017

Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted fromrefuge refuge viapozakontrola pozakontrola
4545 710f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawiks wiks

- Gdzie pracujesz?

- Repostuje zupę na pół etatu

— Rozmowy ze znajomym...
Reposted fromredsth redsth viawiks wiks
Uciekam w piosenki, odszukaj mnie tu.
— Piotr Rogucki
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialaluna laluna
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viadirtyliar dirtyliar
Reposted fromgruetze gruetze viacannellle cannellle
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
5742 d23f
Lubię myśleć, że może myślisz o mnie
0648 7f58 500
Reposted fromslodziak slodziak
2515 1aad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl